Krisehåndtering handler om å normalisere forretningsdriften så raskt som mulig. Da gjelder det å ta de riktige strategiske beslutningene og gi rett informasjon til riktig interessent til rett tid.

Vi tror at bedre informasjon gir bedre beslutninger og bedre løsninger. Åpenhet, ærlighet og positiv medvirkning er grunnmuren når vi bistår våre kunder i å nå frem med sine budskap.

Bedrifter og ledere som har en plan for håndtering av uønskede hendelser, og som klarer å kommunisere godt, kommer ofte helskinnet gjennom krisen.

Telemark Consulting kan hjelpe deg med å utforme beredskapsplaner, samt bistå deg i en konkret situasjon, der det samlede medietrykket kan bli stort og uoversiktlig.